EXPERTIZA TEHNICA

Expert atestat MLPAT

Situatii in care se poate inscrie dreptul de
proprietate in cartea funciara:

*Inscrierea unei constructii edificate, fara autorizatie de constructie, in cartea funciara, se face pe baza unei adeverinte sau a unui certificat de atestare a edificarii constructiei, numai pentru constructiile pentru care s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani, definit in lege.

1

Constructiile care au fost edificate inainte de 1 august 2001, fara autorizatie de construire, pot fi inscrise in cartea funciara pe baza certificatului de atestare fiscala si a documentatiei cadastrale.

2

Constructiile care au fost edificate dupa 1 august 2001 pana in 2017, fara autorizatie de construire, pot fi inscrise in cartea funciara pe baza unei expertize tehnice, intocmita de catre un expert tehnic MLPAT. Pe baza acestei expertize se va elibera certificatul de edificare a constructiei sau adeverinta privind edificarea constructiei.*

Situatii in care se impune intocmirea unei expertize tehnice:

Edificare constructie fara Autorizatie de Constructie;
Nerespectarea DTAC si a Autorizatiei de Constructie;
Lucrari de extindere / consolidare a constructiei;
Recompartimentarea constructiei / apartamentului;

Ce este expertiza tehnica?

Expertiza tehnica este o documentatie elaborata intocmita de catre un expert tehnic autorizat MLPAT, care contine o parte de calcul – incadrarea intr-o clasa de risc seismic si o parte de inspectie vizuala la amplasament, realizarea unui documentar fotografic, care se ataseaza partii scrise a lucrarii tehnice.
Acest document oficial analizeaza starea tehnica a cladirii expertizate in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. In cadrul expertizei tehnice sunt investigate si analizate cerintele fundamentale de rezistenta si stabilitate, posibilitatea realizarii unor lucrari de extindere, demolare sau recompartimentare si se recomanda masuri de consolidare sau interventie asupra cladirii analizate, propuneri care au rezultat in urma calculelor efectuate.

Lucrarea de expertizare tehnica contine urmatoarele:

Scurt istoric al cladirii expertizate
Date ce au stat la baza expertizei tehnice
Conditiile de amplasament ale terenului
Descrierea arhitecturala a cladirii expertizate
Descrierea structurii de rezistenta a cladirii expertizate
Stabilirea obiectivelor de performanta selectate in vederea evaluarii constructiei
Stabilirea metodologiei de evaluare si a metodelor de calcul specifice
Determinarea prin calcul a indicatorilor R1, R2 si R3
Incadrarea cladirii expertizate intr-o clasa de risc seismic
Concluziile expertului tehnic
Stabilirea masurilor si recomandarilor care se impun

Expertiza tehnica edificare cladire

Expertiza tehnica recompartimentare interioara

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)
ART 37, alin 6

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.
ART 31
Dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Servicii oferite suplimentar

Suplimentar putem intocmi masuratori cadastrale, relevee ale cladirilor expertizate si memoriu si punct de vedere proiectant / arhitect solicitat de catre primarii pentru eliberarea certificatului de edificare a constructiei.